Skip to main content

ศิลปะการเล่าเรื่องข้ามสื่อ (Art of Transmedia Storytelling)

Enrollment is Closed

เคยสงสัยไหมว่า ถ้ามีเรื่องอยากเล่า จะทำอย่างไรให้เล่าได้ดี?

วิชา ศิลปะการเล่าเรื่องข้ามสื่อ

(Art of Transmedia Storytelling)

จะสอนให้คุณรู้ว่าจะเล่าเรื่องให้ดีอย่างไร วิเคราะห์ผู้รับสารได้ ออกแบบการใช้สื่อที่หลากหลายให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำให้...

"การเล่าเรื่องมีพลังและทำให้คนเกิดพฤติกรรมตามเป้าหมายของการสื่อสารได้ "

head

ศิลปะการเล่าเรื่องข้ามสื่อ หรือ Transmedia Stoytelling คือ วิธีการออกแบบการเล่าเรื่อง ด้วยการร้อยเนื้อหาหลายเรื่องราวเข้าหากัน ใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ หลายช่องทาง และใช้เทคโนโลยีให้คนมีส่วนร่วมกับเรื่องราวนั้นได้ ประโยชน์ของ Transmedia Storytelling ใช้เป็นกลยุทธ์ในการสื่อสารได้ทั้งเรื่องบันเทิง โฆษณา การตลาด สร้างแบรนด์ ให้ความรู้ และ ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังคม

ถ้าคุณเคยอ่านนิยาย แล้วต้องตามไปดูหนัง ค้นกระทู้ ค้นหาเว็บไซต์หาข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน หนังที่ดู เล่นเกม ซื้อของสะสมที่ทำจากหนัง เปิดฟังเพลงประกอบ ตาม follow ดารา เข้าร่วมกลุ่มแฟนคลับเรื่องนั้น หรือแม้แต่ไปเที่ยวสวนสนุกเพราะอยากมีประสบการณ์เหมือนเข้าไปอยู่ในเรื่องราวนั้น...นั่นคือ “คุณกำลังอยู่ในโลกเนื้อหาแบบ Transmedia ที่เชื่อมทุกสื่อเข้าหากันและทำให้เราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวมากขึ้นในทุกมุมทุกแบบ”

ดูอย่างง่ายๆ เช่น Marvel, Starwars หรือ แม้กระทั่งตัวการ์ตูนที่เดินเรื่องมากกว่า 20 ปี อย่าง Pokemon

 

title1

 • คุณจะได้ทำความรู้จัก รูปแบบของสื่อและเทคโนโลยี ที่นำมาใช้ในการเล่าเรื่องได้
 • เราจะช่วยให้คุณเข้าใจว่า เรื่องเล่าที่ดี “เล่าได้อย่างไร” โครงสร้างการเล่าเรื่อง และ การสร้างเนื้อหาจำนวนมากให้เชื่อมโยงกันได้
 • วิชานี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับ ผู้รับสาร การวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสาร การออกแบบการมีส่วนร่วม เพื่อ “สร้างประสบการณ์ที่ผูกพัน ทำให้คนติดตามโลกเนื้อหาในทุกๆ ช่องทาง” เราจะอธิบายให้คุณเข้าใจว่า “การสร้างปฏิสัมพันธ์” ทำได้อย่างไร ไปจนถึงการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในชีวิตจริง
 • คุณจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการเล่าเรื่องได้ เช่น Virtual Reality / Alternative Reality Game / Interactive Website / Location-based Technology รวมไปถึงสื่อศิลปะ สื่อพื้นบ้าน ก็นำมาใช้กับการเล่าเรื่องข้ามสื่อได้เช่นกัน
 • เราจะวิเคราะห์ ถอดรหัส และได้รับความรู้จากมืออาชีพเกี่ยวกับตัวอย่าง การคิดและวิธีการเล่าเรื่องข้ามสื่อแบบ Transmedia Storytelling  

teachernew  

 

title2

ผู้สอน : 

 

ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม (ajarnice@gmail.com)

เวลาในการศึกษา :

 

8 ชั่วโมงการเรียนรู้ ( 4 ชั่วโมงสื่อวิดีทัศน์)

เวลาในการศึกษาต่อสัปดาห์ :

 

- 2 ชั่วโมงการเรียนรู้

- เรียนแบบออนไลน์ 100%

- เรียนตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

กำหนดการสอน : 

 

16 มกราคม 2563 - 1 เมษายน 2563


* เนื้อหาทั้งสิ้น 4 บท โดย 1 บทใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมงการเรียนรู้

* ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย และสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนของตนได้ โดย

* แนะนำว่า ในการเรียนรู้ 1 บท ผู้เรียนจะสามารถใช้เวลาศึกษาได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง หรือตามที่ผู้เรียนสะดวก

* รายวิชานี้ ควรใช้เวลาเรียนไม่เกิน 4 สัปดาห์ ไม่รวมแนะนำรายวิชาและการทำข้อสอบประมวลความรู้ 

ค่าธรรมเนียมการเรียน :

 

ไม่มี

ภาษาหลักของสื่อการสอน :

 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ระดับความยากง่ายของเนื้อหา :

 

ระดับปานกลาง - ความชำนาญเฉพาะ

รายวิชานี้เหมาะสมกับ : 

 

ถ้าคุณ “มีเรื่องที่ต้องการเล่า”

ถ้าคุณมีธุรกิจและทำแบรนด์ที่ต้องการความแตกต่างและสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า

ถ้าคุณเป็นคนสื่อที่มองหารูปแบบการเล่าเรื่องและการใช้สื่อที่หลากหลาย

ถ้าคุณเป็นนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเรื่องของการทำสื่อ และการเล่าเรื่อง

ถ้าคุณอยากขับเคลื่อนสังคม สร้างการเปลี่ยนแปลง

...วิชานี้คือที่ของคุณ

คุณสมบัติของผู้เรียน :

 

- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อ และ การสื่อสาร
- ความรู้พื้นฐานนิเทศศาสตร์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

 

1. ผู้เรียนอธิบายความหมาย องค์ประกอบ และรูปแบบสื่อของการเล่าเรื่องข้ามสื่อได้
2. ผู้เรียนอธิบายหลักการ รูปแบบ การคิดประเด็น โครงเรื่อง และออกแบบการเล่าเรื่องแบบข้ามสื่อได้
3. ผู้เรียนอธิบายลักษณะของผู้รับสาร และ วิเคราะห์ผู้รับสารได้
4. ผู้เรียนอธิบายรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ต่อเนื้อหา และการสร้างประสบการณ์ต่อผู้รับสารในการเล่าเรื่องข้ามสื่อได้
5. ผู้เรียนวิเคราะห์และประยุกต์ใช้รูปแบบการเล่าเรื่องข้ามสื่อแบบต่างๆ
6. ผู้เรียนวิเคราะห์และวางแผนการทำ Transmedia Project ได้

เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร (หากมี):

 

ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ประมวลรายวิชา : 

 

ประมวลรายวิชา (PDF)

 

 

 

end2

 


 

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

 

ผลิตโดย Digital and Multimedia Center
คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 1. Course Number

  pim014
 2. Classes Start

 3. Classes End

 4. Estimated Effort

  2 Hours per Week